100 híres (béta)

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum művészeti portálja
<< A rovat előző cikkeA rovat következő cikke >>

Apafi György síremléke

Eddigi szavazatok száma: 0

Apafi György síremléke a család ősi birtokán, a középkori Alsó Fehér, majd Nagy-Küküllő megyei Almakerék temetőjében emelt kis temetkezési kápolna közepén állt, amelyet Apafi György emeltetett családja számára. Itt temették el három, korán elhunyt gyermekét, 1635-ben őt magát, 1637-ben a felnőttkort alig megért, 19 éves fiát, Gergelyt, s végül 1660-ban feleségét, Petki Borbálát. A még Petki Borbála által megrendelt síremléket 1661–1662-ben az életben maradt fiú, Erdély fejedelme, I. Apafi Mihály fejeztette be.

A tumba (kő sírláda) formájú síremlék a családtagokra emlékező sorokon kívül a XVII. század temetkezésekhez kapcsolódó (funerális) jelképeinek és gondolatainak gazdag tárháza. Fedlapján Apafinak az életnagyságot meghaladó, talpig vértben fekvő alakja a gótikus vitézi sírkövek hagyományait őrzi, portré jellegű, egyéni vonásokat feltüntető megformálása azonban a reneszánsz megjelenítési módot, a „mintha élne” jellegű ábrázolásra való törekvést tükrözi. Az élethűséget szolgálja a főúr fegyverzetének aprólékos, díszítéseit is megelevenítő kidolgozása, így a páncél finoman vésett indadíszei, a kardhüvely ékkövei. Az Apafi feje mellett ábrázolt Apafi-címerből kinövő, a fedlap szélén körbefutó szőlőinda térbeli, élethű kifaragása valóságos szobrászati bravúr. Az inda ágai között látjuk a funerális jelképeket: koponyán ülő gyermeket, kezében homokórát tartó csontvázat; a címereket tartó angyalok letört, de leírásból ismert kialudt fáklyája a halált jelképezte. A talapzattal kifaragott és vízszintesen elhelyezett angyalok, a szőlőindában hasonlóképpen fekvő vázák a díszes ravatalt hívatottak megjeleníteni, azonban a vízszintes helyzetű tumbafedél esetében a szobrász kompozíciós bizonytalanságait is elárulják. A szőlőinda közé helyezett mondatszalagok az emberi élet múlandóságára emlékeztető ótestamentumi idézetek Jób és Sirák próféta könyvéből, de a középkori „Quod tu es…” kezdetű sírvers is felbukkan. (Aki te vagy, én voltam, ami én vagyok, te leszel.) A fedlap oldalának felirata feltünteti Apanagyfalvi Apafi György tisztségeit: a fejedelem legbelsőbb tanácsosa, Küküllő vármegye igen érdemes főispánja, az ítélőtábla igen jeles ülnöke.

A síremlék hosszanti oldalai Petki Borbálának illetve Apafi Gergelynek állítanak emléket, míg az egyik rövidebb oldal a kisgyermekeknek. A fiúnak szentelt oldalon is kiemelt szerepet kap a szőlőinda, amely az Apafi-címernek is része, de mint Krisztus-jelkép az örök életre való utalást is jelenti a síremléken. A szőlőindában megbúvó szablya, sisak, mozsárágyú a fiatalember tevékenységeit megelevenítő tárgyak. A szarkofág oldalai között a sarkokon négy sarkalatos erény – a Hit, Remény, Szeretet és Igazságosság – megszemélyesített alakja ül.

A síremlék készítője a Felvidékről Nagyszebenbe származott, szász nemzetiségű szobrász, Elias Nicolai, aki öntudatosan nevét is feltüntette a tumba egyik rövid oldalán. Művészi lendületet nélkülöző alkotását pontos és gondos kivitelezése, ábrázolásai gazdagsága Erdély legszebb síremlékévé avatják. 

Alkotó / Alkotás: 
Alkotás
<< A rovat előző cikkeA rovat következő cikke >>