100 híres (béta)

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum művészeti portálja

Cimke - költő

A lap indulásától kezdve haláláig a Nyugat című folyóirat vezető költője, majd szerkesztője volt.

Örök bizonytalanság gyötörte mint befutott költőt.

A huszadik század magyar irodalmának, a Nyugat első nemzedékének egyik legjelentősebb alkotója.

A magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője.

A hazai politikai költészet legnagyobb alakja Petőfi Sándor előtt.

Hangja egész pályája során meglehetősen egységes és jellegzetes.

Kiemelt érdeklődéssel viseltetett a kultúra fő közege, az anyanyelv iránt.

Közéleti költeményei, szerelmes versei, népies lírája mellett gondolati költészete is jelentős.

Látásmódját a részletekre való figyelés jellemzi.

Már korai költeményeiben kifejeződik politikai küldetéstudata, szociális érzékenysége.

A magyarországi rokokó költészet legjelentősebb alkotója.

Máig tartó irodalmi hírnevét a Lúdas Matyinak köszönheti.

Történelmi regényeinek magva mindig egyéni történet.

Zrínyi Miklós mellett a magyar barokk költészet legjelentősebb alkotója.

Az irodalom szinte minden műnemében-műfajában alkotott.