100 híres (béta)

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum művészeti portálja

Cimke - Festészet

A két világháború közötti festészet egyik legkülönlegesebb képviselője volt.

A temető, a gyász és a halál visszatérő eleme szürrealizmusba hajló művészetének.

Művészeti anatómiájával és képeivel generációk meghatározó mestere volt.

Első jelentős történeti kompozícióira erősen hatott Piloty stílusa.

Nagy hatással voltak rá a legújabb törekvések, elsősorban a fauvizmus.

A nagybányai iskola tradícióihoz visszatérve a posztimpresszionista törekvések képviselője volt.

1970-es évek elején induló fiatal művésznemzedék külföldön is elismert, meghatározó alakja.

A 18. század elejéig gyümölcs- és virágcsendéleteket festett, majd áttért a madaras csendéletekre.

Jellegzetes expresszív stílusa, groteszk látásmódja mindvégig jellemezte munkásságát.

Hírnevét a felületek virtuóz megfestése és a képeire gyakran jellemző frivolitás alapozta meg.

Pályájának első húsz éve a magyar avantgárd művészethez kötődik.

Festői életműve a klasszikus festészeti tradíció újraértelmezését célozta.