100 híres (béta)

A Magyar Nemzeti Digitális Archívum művészeti portálja

Cimke - író

Színházigazgató, író, újságíró. Otthont adott a színpadművészet legújabb törekvéseinek.

Örök bizonytalanság gyötörte mint befutott költőt.

A huszadik század magyar irodalmának, a Nyugat első nemzedékének egyik legjelentősebb alkotója.

Elsősorban a Magyar mese és mondavilág, valamint a Cimbora révén vált meghatározó figurává.

Kiemelt érdeklődéssel viseltetett a kultúra fő közege, az anyanyelv iránt.

Rendkívül termékeny szerző: írt regényt, drámát, publicisztikát és novellát is.

Életművében publicisztikája és szépírói munkássága szorosan összekapcsolódik.

Írásai korszerű műveltségről és kiváló elemzőkészségről tanúskodnak.

Közéleti költeményei, szerelmes versei, népies lírája mellett gondolati költészete is jelentős.

Már korai költeményeiben kifejeződik politikai küldetéstudata, szociális érzékenysége.

A magyarországi rokokó költészet legjelentősebb alkotója.

Történelmi regényeinek magva mindig egyéni történet.

Az irodalom szinte minden műnemében-műfajában alkotott.